0 товара(ов)
0 руб.Помогите отстоять Казань!

от экологической беды

Популярные товары
Описание:

В этой книге приведены доказательства бытности суверенного булгарского государства Самар Булгар, существовавшего в Идель-Урале до 1740-ых и позже; государство это уничтожалось войсками Московии страшными побоищами в течение нескольких десятков лет. Здесь также подробно доказано, что Самара стала русской крепостью не в 1586-ом, а много позже – после захвата русскими северного устья реки Самара, то есть лишь после 1737-го года.

Рецензию на данную книгу написал один из самых уважаемых и признанных авторитетов в области булгарской истории, академик АН РТ М. Закиев

Цена: 650 руб.Логин

ПарольРегистрация

Форум на булгарскую тему
Ваше сообщение появится после прохождения модерации
Правила форума

Комментарии:


так названной ,Димитър,,:
Дата: 29.03.2015:
Дай 5-10 лева на някой преводач от ,,Атака,,.


Даниел Николов:
Дата: 29.03.2015:
Надеюс, что если так названы "Димитър", не турок, а болгар то бы есть пререводил Вам ета: “Турската историческа теза” и нейните резултати Автор: Бюшра Ерсанлъ (Истанбул) “Турската историческа теза” и нейните резултати "Методологическите заблуди работеха срещу целта, която очевидно беше да се създаде самоуважение..." Тези дни известната изследователка проф. Бюшра Ерсанлъ от Истанбул е била арестувана по политически причини. Публикуваме откъси от нейн доклад по методология на историческите изследвания в Турция преди и след създаването на републиката до наши дни. Историографските традиции обясняват доста неща за политическата култура на отделните нации. Писането на турската история по начина, наследен от османската политическа култура, не е изключение в това отношение. По време на изграждането на османското управление (ХV в.) историята беше писана, за да легитимира победите и завоеванията на османските султани. За Турция в републиканския период определянето на нацията беше малко или много стандартизирано съобразно европейската тенденция, т.е. повлияно от изследването на етничността и гражданството, инспирирани и от немската и френската интерпретация на национализма. Но турските лидери моделираха тези тенденции по един крайно авторитарен начин. Те се опитаха да сведат цялото това богатство до една твърде тясна идентичност, основаваща се на неисторичната интерпретация на урало-тюрките като индоевропейска раса, с вярата, че най-добрите сред тях са се преселили в Анадола. Проучването на това какво е нация, продължи няколко десетилетия от края на ХIХ в. до началото на 30-те години на ХХ в. Фактът, че легитимността на империите издъхна поради тенденциите на национализма в региона, накара османските интелектуалци да потърсят своите национални корени. През първата половина на ХХ в. съществуваха три подхода към националната идентичност. Първият бе този на османизма, който под влиянието на Френската революция имаше предвид гражданството в смисъл на принадлежност към Империята. С други думи, политическата идентичност не би трябвало да бъде отрязана от османската културна идентичност и по този начин ислямската и тюркската идентичности щяха да съжителстват в тази рамка. Вторият подход отхвърли османската идентичност и засили тюркската идентичност, както в културен, така и в политически смисъл. Онези, които защищаваха този подход, мислеха, че националната идентичност, базирана върху етническия произход, е именно съвременната идентичност. Техните трудове бяха най-вече в духа на културния тюркизъм. Третият подход също беше подхранван от тюркизма, разглеждан обаче както като етнически, така и като социологически факт. Те инструментализираха тюркизма като средство за политическа социализация и бяха под влиянието на френския позитивизъм, вярвайки, че функцията на историята е да засилва изпълнението на националния “дълг”. Група студенти от военните, медицинските и политическите науки основават Турските оджаци (Türk Ocakları, 1912-1930). Турските оджаци “трябваше да развият националното образование и да издигнат научните, социалните и икономическите стандарти на турците, които бяха начело на мюсюлманските народи, и трябваше да се борят за напредъка на турската раса и език”. Хората на перото и националистите от този период се събраха около Турските оджаци, създадени да проучват родната история и културата на тюркските народи, и по този начин историята като дисциплина разшири своя обхват. Шестият конгрес на турските Оджаци се проведе през април 1930 г. и бе създаден комитет за историческо проучване: Комитет за турска история на Турските оджаци (Türk Ocağı Türk Tarih Heyeti). Два месеца по-късно, когато Оджаците бяха закрити, за да се преобразуват в интелектуални клонове на Народно-републиканската партия (Cumhuriyet Halk Partisi), единствената турска политическа партия по онова време, историческите изследвания вече бяха станали официозни, поне в организационно отношение. Накратко, официалната линия в историографията се основаваше на следните предположения: турците нямат връзка с “жълтата раса” или с монголците; те принадлежат на “бялата раса” и са индоевропейци; турската история стига до предосманските и предислямски времена; етнически и географски, чрез преселенията, дължащи се главно на климатични причини, е свързана с централноазиатските тюрки. Произходът на турците и етнонимът “турчин” са отнесени далеч назад към четвъртото хилядолетие преди Христа. Народите в Анадола представят най-древните цивилизации, повлияли върху всички забележителни култури в света. Това е отбелязано специално при турския език, който произхожда от силите на природата, главно на слънцето. Османската историческа традиция е била недостатъчна, за да обясни произхода на хората в новата република и динамиката на настоящето; турците са основали много държави в предосманските и предислямски времена, освен това османското общество винаги е било хетерогенно; османската политика е била винаги изпълнена с грешки – с изключение на времето на експанзията между 1450 и 1600, след което корупцията е надделяла, особено през последните две столетия. С една дума, това означава, че е бил необходим един революционен историографски, политически и културен пробив. През първите месеци на 1932 г. Мустафа Кемал е искал да организира летен курс за учители, така че те да узнаят повече за предпоставките на новата история и работата върху нея. Този курс е трябвало да даде възможност на учители и професори по история да разменят идеи, да дискутират и да допринесат за новата формулировка на обучението по история. Тази инициатива довежда до Първия исторически конгрес, проведен през юли същата година. В своята реч при откриването тогавашния министър на образованието Махмуд Есат Бозкурт изтъква, че това, което очаква политическото ръководство от историята, е “национално обучение”, което те вярват, че е основата на националната култура. По време на Конгреса участниците се разделят на две групи. Водещите кадри на националните историци вярват, че действат в името на науката. Втората група, която избира да не следва общите инструкции, горещо се опитва да постави под въпрос редица техни тези. Най-общо казано предметът на споровете е главно върху използването на предисторическите и историческите извори за турския език, неговите корени и влиянието му върху останалите езици, за географските и природни промени в Централна Азия, които са причинили масовото преселение, и върху текстовете на учебниците по история, публикувани в началото на 1932 г. По време на Втория исторически конгрес всякакъв дебат, който можеше да наблюдаваме по време на първия Конгрес, постепенно изчезва. На Конгреса през 1937 г. в своя доклад Мястото на Слънчевата теория за езика в историческата теза проф. Ибрахим Неджми Аилмен (1887-1945) отразява въздействието на секуларистичната политика. Слънчевата теория прилага природни извори и символи при обяснението на произхода на турския език. Възхищението пред природните науки е доведено до такава степен, че се загубва представата за време, при което трудно би бил наблюдаван и континуитета в структурата на езика. На този Конгрес са възхвалявани дисциплини като лингвистиката, археологията, физическата антропология, географията. Макар националното и международното участие да са много по-големи, отколкото на Първия конгрес, няма никакви следи за проведени дебати. Вторият исторически конгрес се запомня и е наричан “абсолютната победа на Тезата”. Писането на официалната история, което започва в първите години на Републиканския период, създаде духовна нагласа в новите поколения. “Да знаеш кои са ти приятели, и кои – врагове”, е декларирано като цел на обучението по история. В тези учебници липсваше критичен, сравнителен и аналитичен поглед. Важността на историята като минал опит на различните култури никога не бе категорично формулирано. Понятия като държава, нация, национализъм, религия и идеология бяха представени само като конкретни концепции, отнасящи се то тюркизма в историята Десетилетия наред младежите бяха обучавани да разбират национализма само като турски феномен. Докато Кемалистката епоха широко игнорира османското наследство, някои от учебниците, публикувани в края на 70-те години и началото на 80-те години на ХХ в., игнорираха кемалистките реформи. Различните правителства промениха учебниците по история с подобни методи. Учебниците по гражданско образование, издадени през втората половина на 80-те години, отделиха известно място на икономическите и социалните права, но политическите права рядко бяха обяснявани. Идеята за гражданското общество е все още ограничена; добрите граждани са все още просители, а не и партньори в правенето на политика. Подобни проблеми съществуват и в учебниците, публикувани през 90-те години. В цялостната картина на турските исторически изследвания беше извършено много в областта на османската история. Бяха публикувани множество академични и публицистични книги. Много от тях използваха сравнителен и критичен анализ, много събития бяха документирани. Въпреки всичко това, огромната пропаст между качеството и достоверността на учебниците и на монографичните изследвания и студии все още остава. Менталната нагласа, която създаде един мит без метод, по един или друг начин се отрази и върху някои исторически изследвания. От 80-те години историческите изследвания в една или друга степен се освободиха от “робството” на повърхностния подход. “Турската историческа теза” бе важен скок напред не само в модернизацията на учебниците, но и за новата историографска промяна. След този етап съдържанието на учебниците, основаващи се на основните постановки на тезата, оставиха методологически отпечатък върху следващите учебници. Методологическите заблуди обаче работеха срещу целта, която очевидно беше да се създаде самоуважение. bolgari.net/%E2%80%9Cturskata_istoricheska_teza__i_neinite_rezultati-l-330.html


Димитър:
Дата: 28.03.2015:
Снимаю шляпу героев. А ето песня : //www.youtube.com/watch?v=P_Y7abspLSA


Димитър:
Дата: 28.03.2015:
Нашел етого ролика о героизме обйчньйх людей(в данном случае карачаевцьй).В конце ролика есть песня с горьй Родопи - ,,Притури се планината,,. Есть и один коментар ниже - ,,Кто то знает какая оесня в конце ролика?,,. //www.youtube.com/watch?v=HQ4tON7-C_s


Димитър - свободной перевод:
Дата: 28.03.2015:
,Воскликнул Никола/воскликнул Николчо /с вверху Старая гора / с ,,игликиной,,(есть токой цветочек) луг / извести(?), Гано,(имя девушки) говедата(крупной рогатий скот) / ваших , Гано и наших (тоже )/ ваших , Гано и наших , чичови (чичо=дядя) буйвольiи / я иду их продавать / пусть твое сердце куплю / Гана , Николу, ответила / любов моя , Никола , / сердце мое за денги не даю / сердце для сердце заменяю(?) / .


Димитър:
Дата: 28.03.2015:
Песня с другая гора(Стара планина) и другой стил пение :))). //www.youtube.com/watch?v=11jo0AoDK0o


Димитър:
Дата: 28.03.2015:
Рушан :))) ето родопскии диалект(поетому и трудновато понять) , песня не целая(ето вьйполнение с фильма ,,Капитан Петко войвода,,) , текст с оригинальной народной песни я разсказал(например гора(болг.)=лес(рус.) , а гора(рус.) = планина(болг.)) , но текст говорит о рьдание захваченого хайдутина(аналог кавказкого абрека).


Рушан:
Дата: 27.03.2015:
Димитър ,по твоей ссылки , сначала не понял его пение , кажется даже странно необычно поёт , но когда включаешься в это состояние , то я слышу ,он удивительно поёт, каждый может воображать что угодно , жаль только очень коротко .


Димитър:
Дата: 26.03.2015:
vbox 7 , болгарскии аналог youtub-а. Вероятно не очень удачной для другие страньй. Дальше не буду давать сьйлки с vbox-а. Все таки дал сьйлку с песню ,,Горице ситна зелена,, в Youtub :))).


просто булгар:
Дата: 26.03.2015:
у меня тоже плохо грузит, хоть и скорость до 50 м/бит.


Димитър:
Дата: 26.03.2015:
Песня в Youtube: //www.youtube.com/watch?v=3ctcEG_2JLw


Рушан:
Дата: 26.03.2015:
у меня почему то VBOX-7 еле еле тянет, фактически не просматривает видео.


Перевод песни::
Дата: 25.03.2015:
Гора моя зеленая / я тебе верил / тьй меня обманула / у тебе меня схватили / руки за спину связали / в тюрме посадили / 9 лета считат тепер надо.


Димитър:
Дата: 25.03.2015:
Горцьй всегда поют хорошо :)). Можетьбьйть потому что и гора ,,поет,, с ними. //vbox7.com/play:608987ac


просто булгар:
Дата: 24.03.2015:
А тут ещё и аплодируют стоя https://youtu.be/yX6FxQn9W5g


просто булгар:
Дата: 24.03.2015:
Наши братья эльбрусоиды Карачаевцы-Балкарцы, зал слушает стоя https://youtu.be/sQovqQ0ePOY


просто булгар:
Дата: 24.03.2015:
Из Булгарок и Болгарок мне больше понравились Болгарки четыре девушки, но это не самые красивые, а из тех кто на виду.


Димитър:
Дата: 23.03.2015:
Поздравляю с прсню с моей юнности :)))) //vbox7.com/play:e6ea669c


Димитър:
Дата: 23.03.2015:
Если кому то интересно(чес говоря я не читал - мне все равно :))) ) //ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D0%B0


Димитър:
Дата: 23.03.2015:
Прекрасньйе девушки :)))). Мне все понравились и если б не указано бьйло с какой народ они , я не вижу ничего , которое указало мне , что - ета девушка татарка , та болгарка и т.д. Просто хубавици(красави). Не понял почему бьйло то национальное разделение , но вставлю и свой вклад: //vbox7.com/play:d5f6d085b9 :))))


Лидогенерация BulgarPromo - продвижение сайтов
Профессиональное создание сайтов